Asset 1

Razdoblje provedbe projekta: 06. 09. 2016. godine - 31. 12. 2022. godine

Projekt izgradnje dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin

Projekt je u skladu s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Prioritetnom osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Investicijskim prioritetom 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu. Pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa , promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge.

pročitajte više

Opći cilj projekta

Povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj poboljšanjem pristupa dnevnoj bolnici /jednodnevnoj kirurgiji.

Svrha projekta

Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin.

Ukupna vrijednost projekta:

00.000.000,00 kn

Iznos kojeg sufinancira EU:

00.000.000,00 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Lokacija

Projekt izgradnje dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije predviđen je u krugu Opće bolnice Varaždin


Korisni linkovi

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika: Opća bolnica Varaždin

back to top