Asset 1

Kontakt

Opća bolnica Varaždin
Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Telefonska centrala:
Tel:   042/393 – 500
Fax:  042/213 – 241

Radno vrijeme tel. centrale:
ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00 h

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Damir Poljak, mag.soc.geront.

Email: damir.poljak@obv.hr

Telefon: +385 (0)42 393-500

Jasminka Begić, dipl.iur.

Email: jasminka.begic@obv.hr

Telefon: +385 (0)42 393-608

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika: Opća bolnica Varaždin

back to top