Asset 1

Lokacija

Projekt izgradnje dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije predviđen je u krugu Opće bolnice Varaždin

Kontakt

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika: Opća bolnica Varaždin

back to top