Asset 1

23. svibnja 2019.

Radionice na temu „Ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije“

Svaki projekt koji sufinancira Europska unija potrebno je da doprinosi jednakim mogućnosti kao što je u „Projektu izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin“ gdje je provedena aktivnost promicanja horizontalnih politika – ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana diskriminacije.

Dana 21., 22. i 23. svibnja 2019. godine održano je pet radionica na temu „Ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije“ u trajanju po tri sata, na kojima je sudjelovalo ukupno 31 zdravstvenih djelatnika zaposlenika Opće bolnice Varaždin.

Radionice su bile interaktivne te su u sklopu radionica sudionicima predstavljeni rezultati ispitivanja koji su provedeni u studenom i prosincu 2018. godine, među pacijentima o ravnopravnosti spolova te zadovoljstvu pacijenata u Općoj bolnici Varaždin.

 Tako osmišljene radionice za cilj imaju edukaciju o suzbijanju diskriminacije i osjetljivosti za probleme skupina u nepovoljnom položaju, zakonodavni okvir uređenja načela ravnopravnosti spolova, ostvarivanje načela ravnopravnosti, praksa europskih sudova po pitanju ravnopravnosti spolova, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, ravnopravnost spolova u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom u zdravstvu, rezultati ispitivanja javnog mijenja po pitanju ravnopravnosti spolova i oblicima diskriminacije.

            Na temelju 1000 (tisuću) provedenih upitnika, zaključak je da su ispitanici uglavnom upoznati sa osnovnim načelima i propisima koji se tiču ravnopravnosti spolova i zabrane diskriminacije, te je većina njih upoznata s institutom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Na pitanja koja su vezana uz ravnopravnost žena i muškaraca koji su zaposlenici zdravstvene ustanove, ispitanici smatraju da su zaposlenici ravnopravni te ne uvažavaju nečije mišljenje s obzirom na spol. S tog osnova zaključeno je da, kada je u pitanju ravnopravnost žena i muškaraca koji su zdravstveni zaposlenici, ispitanici većinom ne rade razlike s obzirom na spol. Ujedno ispitanici smatraju da je glavni razlog prepreke u provedbi politike jednakosti žena i muškaraca nedostatak interesa u društvu za pitanje jednakosti žena i muškaraca, a većina ispitanika mišljenja da bi trebalo stvoriti jednake uvjete napredovanja žena i muškaraca kako bi se postigla ravnopravnosti u svim segmentima društva.

            Anketiranje je provedeno u Općoj bolnici Varaždin, na sljedećim odjelima: Služba za ginekologiju i opstetriciju, Služba za interne bolesti, Odjel za urologiju, Služba za kirurške bolesti, Odjel za neurologiju, Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Odjel za transfuzijsku medicinu, Odjel za radiologiju te Odjel za oftalmologiju i optometriju, u čekaonicama navedenih odjela, a ispitanici su bili isključivo punoljetne osobe.

Rezultati ispitivanja o zadovoljstvu pacijenata u Općoj bolnici Varaždin, na temelju uzorka od ukupno 250 (dvjesto pedeset) ispitanika koji su odgovorili na pitanja sadržana u upitniku, od kojih je skoro polovica ispitanika dobi starije od 60 godina, zaključeno je da su ispitanici većinom pokazali zadovoljstvo liječenjem u Općoj bolnici Varaždin.

Upitnik je proveden u prostorijama Opće bolnice Varaždin među pacijentima, na sljedećim odjelima: Služba za interne bolesti (100 upitnika), Odjel za urologiju (30 upitnika), Služba za kirurške bolesti (60 upitnika), Odjel za otorinolaringologiju (30 upitnika) te Odjel za oftalmologiju i optometriju (30 upitnika).

Vezano za odnos liječnika i medicinskih sestara/tehničara prema ispitanicima tijekom liječenja, većina ispitanika smatra da se prema njima odnose ljubazno, odnosno izuzetno ljubazno, dok niti jedan ispitanik nije smatrao da su se liječnici i medicinske sestre/tehničari prema njima odnosili neljubazno. Također, većina ispitanika istaknula je kako ima potpuno povjerenja u liječnike i medicinske sestre/tehničare.

U odnosu na obaviještenost, većina ispitanika smatra da su ostvarili pravo na obaviještenost o svojem zdravstvenom stanju, dijagnostičko/terapijskim postupcima i operativnim zahvatima, da je liječnik odgovorio na dodatna pitanja ispitanika, te da su dobili jasne i detaljne upute za pridržavanje terapije.

Svakako je važno istaknuti da bi, prema rezultatima provedenog ispitivanja, skoro 90% ispitanika preporučilo liječenje u Općoj bolnici Varaždin.

Slijedom navedenoga, iz rezultata upitnika proizlazi da je zadovoljstvo pacijenata uslugom liječenja u Općoj bolnici Varaždin na visokoj razini.

Arhiva vijesti

Kontakt


Korisni linkovi

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika: Opća bolnica Varaždin

back to top