Asset 1

Projekt izgradnje dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin

Razdoblje provedbe projekta: 06. 09. 2016. godine - 30.. 11. 2023. godine

Projekt je u skladu s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Prioritetnom osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Investicijskim prioritetom 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu. Pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa , promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge.

Opći cilj projekta je povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, dok je specifični cilj projekta poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin, izgradnjom i opremanjem dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin. Dnevne bolnice predstavljaju suvremen, ekonomičan te multidisciplinaran pristup u zbrinjavanju pacijenata koji dovodi do racionalizacije troškova liječenja.

Realizacijom ovog projekta doći će do reorganizacije bolničkog sustava u OB Varaždin i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi bolničkih pacijenata i to na način da se izgradi nova zgrada dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna Opća kirurgija. Nadalje, povećati će se opseg rada kroz dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, smanjiti liste čekanja kao i racionalizirati troškovi.

Zaposlenici Opće bolnice Varaždin raditi će u poboljšanim uvjetima što će utjecati na njihovu produktivnost i zadovoljstvo poslom, a pacijenti kao krajnji korisnici ovim ulaganjem dobivaju bolju dijagnostiku i liječenje najsuvremenijim metodama, smanjiti će se broj dana hospitalizacije, broj dana bolovanja kao i liste čekanja na zahvate.

Kontakt


Korisni linkovi

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika: Opća bolnica Varaždin

back to top