Asset 1

Opis projekta

Opća bolnica Varaždin svrstana je u županijsku bolnicu regionalnog značaja koja ugovara s HZZO-om 70 postelja/stolica u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji. Realizacijom ovog projekta će doći do reorganizacije bolničkog sustava u OB Varaždin i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi bolničkih pacijenata, i to na način da se izgradi nova zgrada dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija.

Nadalje, povećat će se opseg rada kroz dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, smanjiti liste čekanja kao i racionalizirati troškovi poslovanja same bolnice. Projektom izgradnje i opremanja dnevnih bolnica interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevne Opće kirurgije u OB Varaždin doprinijet će se povećanju isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u sjeverozapadnoj Hrvatskoj sa ciljem smanjenja broja prijema na akutne bolničke odjele za najmanje 10%.

Ovim projektom osigurat će se podizanje kvalitetne zdravstvene njege i skrbi pacijenata te liječenje  najsuvremenijim metodama što će utjecati na smanjenje listi čekanja i broja dana hospitalizacije. Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija nalaziti će se u jedinstvenom objektu  zajedno s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom.

Ciljne skupine projekta su:

  1. pacijenti kojima će zdravstvene usluge u dnevnim bolnicama biti pristupačnije i kvalitetnije, a liste čekanja kraće te
  2. Opća bolnica Varaždin, jer će se ovim projektom poboljšati uvjeti rada za zaposlenike u zdravstvenom sustavu bolnice.

RAZDOBLJE TRAJANJA PROJEKTA: 06. 09. 2016. godine – 30. 11. 2023. godine

Kontakt

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika: Opća bolnica Varaždin

back to top