Asset 1

Osnovne informacije

NAZIV PROJEKTA

Projekt izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin, KK.08.1.2.03.0027 

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta se određuje na 51.114.220,95 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 50.932.970,95 HRK

EU sufinanciranje projekta: 49.781.250,00 HRK, odnosno 97,738757% ukupnih prihvatljivih troškova

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ”Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

06. 09. 2016. godine – 31. 12. 2022. godine

Kontakt

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika: Opća bolnica Varaždin

back to top